Nyt tema: Beregninger med etcifrede tal

Når elever har arbejdet med de fire regningsarter, har man tidligere været optaget af, at elever skulle lære at huske resultater udenad.

I dag er der bred forskningsmæssig enighed om, at undervisningen snarere skal fokusere på, at elever opnår forståelse og færdigheder gennem brug af uformelle tælle – og tænkestrategier.

I dette tema ser vi på forskellige regnestrategier, og hvordan du som lærer kan støtte elever i at anvende strategier for addition, multiplikation og substraktion.