NCUM og Danmarks Matematikvejleder Netværk har etableret et samarbejde

NCUM har indgået en samarbejdsaftale med DMN for 2021 om frikøb af tid til varetagelse af netværkets drift og kommunikation.

Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN) er et landsdækkende netværk og et fagligt fællesskab mellem matematikvejledere i grundskolen. Netværket dækker alle danske kommuner, og med 1272 medlemmer på 738 skoler er netværket med til at sikre en stærk dialog og videndeling om matematikundervisningen i hele Danmark. Netværket sikrer at ny og relevant matematikfaglig viden bliver tilgængelig i praksis, og at praksis bliver hørt i det fagpolitiske system.

Netværket indeholder såvel en regional som en national struktur.

Det nationale sekretariat som forvalter netværket har været hjemhørende på Professionshøjskolen Absalon siden igangsættelsen i 2014 med lektor Bent Lindhardt som den udfarende kraft. NCUM har indgået en samarbejdsaftale for 2021 om frikøb af medarbejdere ved Absalon til varetagelse af netværkets drift og kommunikation og vil på sigt arbejde på at integrere netværket i centrets virke.

De regionale aktiviteter i DMN er geografisk knyttet til UC regioner og et samarbejde mellem regionens CFU, matematiklæreruddannelse og matematiklærerforening – populært kaldet Trebanden. Fra 2021 indgår NCUM i dette arbejde ved at finansiere den tilknyttede læreruddanner som lokal NCUM-kontaktperson

DMN fortsætter med samme nationale, regionale og lokale organisering, og opgaven er fortsat at udvikle netværket og sikre kommunikation til og mellem medlemmer bl.a. via den eksisterende Facebook-gruppe og hjemmeside med de velkendte webinarer og videosamtaler om matematikundervisning i teori og praksis.

Bent Lindhardt vil i det videre arbejde være NCUMs kontakt til netværket.

Ved NCUM åbningskonferencen præsenterede Bent Lindhardt DMNs aktiviteter og planerne om at indgå samarbejde med NCUM.