Ny ekspertgruppe skal hjælpe elever, der kæmper med matematikvanskeligheder

PRESSEMEDDELELSE d. 23.3.24 

Nationalt Center for udvikling af matematikundervisning, NCUM, tager initiativ til dannelse af en gruppe af fageksperter, der skal hjælpe elever i matematikvanskeligheder og forebygge, at vanskelighederne opstår.

Læringsvanskeligheder i matematik kan udvikle sig til at være vedvarende og have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs trivsel og uddannelsesmuligheder. Når stadigt flere elever er udfordret i matematik, har det også en negativ betydning for den samfundsmæssige udvikling. Derfor er der grund til handling, lyder det fra NCUM, som nu tager initiativ til at danne en ekspertgruppe på området:

  • For mange elever udvikler læringsvanskeligheder i matematik. Det er bekymrende og kalder på fælles indsats. Her skal udvikles en matematikundervisning, der støtter de elever, som er mest udfordrede på matematikken, og som samtidigt kan forebygge, at elever kommer i vedvarende læringsvanskeligheder i matematik. Et arbejde vi i NCUM prioriterer med nedsættelse af en ekspertgruppe, der netop har fokus på det, siger centerleder i NCUM, Morten Blomhøj.

Ekspertgruppen skal videreudvikle forskningsbaserede forslag til indsatser til lærere, samle national og international forskningsviden og kortlægge praksiserfaring for at bidrage til indsatser for at hjælpe elever i læringsvanskeligheder i matematik. Tiltag, der er brug for til at vende udviklingen, og som kan understøtte de politiske ambitioner om at hjælpe elever i matematikvanskeligheder. Tidligere på ugen besluttede folkeskolens forligskreds på Christiansborg nemlig at sikre flere midler til blandt andet at styrke indsatsen for elever i matematikvanskeligheder. En vigtig og nødvendig prioritet, som forudsætter bredt samarbejde, fastslår Lena Lindenskov, som i mange år har forsket i matematikvanskeligheder, og som bliver en del af NCUMs nye ekspertgruppe på området:

  • Vi ser et stort behov for at hjælpe kommuner, skoler og lærere med at organisere og fagligt understøtte indsatser, der kan hjælpe elever, der er i vanskeligheder i matematik. Det er ikke alene af hensyn til elevernes personlige udvikling og uddannelsesmæssige muligheder, men også af hensyn til samfundets sammenhæng og udvikling. Der er stadig mange nødder at knække, både i praksis og i forskning, så det kræver et bredt og solidt samarbejde at forbedre situationen. I NCUM er vi allerede dybt involveret i området og bidrager derfor meget gerne til samarbejdet både med ministeriet og skoler med information, opsøgning og støtte om talblindhed og matematikvanskeligheder bredere forstået. 

I samarbejde med netværkskoordinator i NCUM, Bent Lindhardt har Lena Lindenskov for Børne- og Undervisningsministeriet bidraget med en screeningstest for talblindhed. NCUM er undervejs med at videreføre arbejdet for at afdække talblindhed og udvikle vejledning og materialer, der gøres tilgængelige for de lærere, som ønsker at benytte den som screeningstest på 4. klassetrin eller over for udvalgte elever, der vurderes til måske at være talblinde:

  • Alt dette er nødvendige værktøjer, som sammen med udvikling af støtte til lærerne og afprøvninger af konkrete indsatser kan levere værdifulde bidrag til en fælles indsats for at hjælpe børn og unge med matematikvanskeligheder, siger Morten Blomhøj.

Kontaktpersoner i NCUM

  • Centerleder: Morten Blomhøj, Professor DPU, blomhoej@edu.au.dk
  • Medlem af NCUMs ekspertgruppe for erhvervsskoler Lena Lindenskov lenali@edu.au.dk
  • Netværkskoordinator i NCUM Bent Lindhardt bli@pha.dk

matematikdidaktik.dk