Konference om matematikvanskeligheder - i samarbejde mellem F3M og NCUM


Arrangementet indledes d. 15. maj 2024 med F3M's generalforsamling efterfulgt af den traditionsrige middag.

D. 16. maj om formiddagen er der et hovedoplæg ved Professor Ruhama Even med særligt fokus på læringsvanskeligheder i relation til funktionsbegrebet. Man kan læse lidt om Ruhama Evens forskningsarbejde her: https://www.weizmann.ac.il/ScienceTeaching/RuhamaEven/home .

På konferencen vil der desuden være indslag fra NCUM, matematikvejlederoplæg m.m. - alle med særligt fokus på funktionsbegrebet. Til slut vil vi tage en snak om de nye læreplaner i matematik for gymnasiale uddannelser.

Målgruppen for arrangementet er matematikvejledere og andre matematikundervisere i ungdomsuddannelserne med interesse for elevers matematikvanskeligheder.

PROGRAM

Onsdag d. 15/5

16.00: Ankomst og check-in

Uformel snak/netværk og kaffe/vand

17:00 Generalforsamling i F3M

Dagsorden udsendes separat, kun til medlemmer af foreningen.

19.00: Middag og netværk


Torsdag d. 16/5

9.00: Velkomst og praktisk

Orientering om NCUMs aktiviteter: status og nyheder med særligt fokus på det tværgående emne "Matematiske funktioner" v. professor og centerleder Morten Blomhøj.

9.45: Kaffepause

10.00: Oplæg ved professor Ruhama Even om læringsvanskeligheder i matematik i relation til funktionsbegrebet.

Intro v. professor emeritus Mogens Niss. Inklusiv deltageraktiviteter.

Ruhama skriver om sit oplæg:

As the mathematics counsellors’ role is to help students with difficulties, I will structure my talk around the three key teaching formative assessment competencies, centering on learning difficulties related to the concept of function: (1) eliciting evidence of student learning, (2) interpreting evidence of student learning, and (3) responding or acting on evidence of student learning

12.00: Frokost

13.00: Kort orientering om den seneste bogudgivelse med indlæg af matematikvejledere: "Udfordringer og muligheder i gymnasial matematikvejledning". Herefter oplæg ved matematikvejledere om praksiserfaring i matematikvejledningen.

Erfaringsudveksling og diskussion.

14.00: De nye læreplaner i gymnasiet: Diskussion om betydning for elever med matematikvanskeligheder

14.45: Kaffe og afrejse

TID:
Onsdag 15. maj kl. 16.00 til torsdag 16. maj kl. 15.15
STED
Hotel Hesselet
Christainslundsvej 119, 5800 Nyborg
PRIS
Hele arrangementet (generalforsamling 15/5, middag d. 15/5, overnatning fra 15/5 til 16/5 og heldagskonference d. 16/5):  3200 kr.
Hele arrangementet uden overnatning (generalforsamling 15/5, middag d. 15/5 og heldagskonference d. 16/5):  1725 kr.
Kun heldagskonference d. 16/5:  1300 kr.
TILMELDING
På linket herunder. Tilmeldingsfrist udsat til 1/5 2024 (dog uden mulighed for overnatning)

Dagens program og workshopbeskrivelser