Funktioner i gymnasial undervisning – hvordan styrker vi elevernes læring?


Nu er der mulighed for tilmelding til NCUMs nye kursuskoncept: Unzip-kurser.

Ideen med kurserne er, at deltagerne ved første kursusgang præsenteres for faglige oplæg og konkrete eksempler omkring funktionsbegrebet, hvorefter deltagerne mellem de to kursusgange udvikler egne eksempler, som afprøves i egen undervisningspraksis. På anden kursusdag deles erfaringer og observationer fra klasserummet med efterfølgende diskussion og perspektiver fra de øvrige deltagere og underviserne.

Der afholdes to kurser med det samme program for NCUMs gymnasiale netværk i henholdsvis Aarhus og København.

Formålet med unzip-kurserne er at få tydeliggjort forbindelsen mellem didaktisk forskning og praksis gennem udvikling af konkrete empiriske tilgange til indholdet i temaet Matematiske funktioner på NCUMs hjemmeside.

Kurserne henvender sig til underviserne på ungdomsuddannelserne HTX, HHX, STX, HF og EUX

Se mere detaljeret program i boksen til højre, hvor det også er muligt at tilmelde sig kurserne i henholdsvis Aarhus og København.

TID:
Aarhus: 28/8 og 7/11
København 29/8 og 6/11
STED
Campus Aarhus, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus, lokale 1485-226
Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV, lokale D170
PRIS
Kursus med to kursusdage inkl. forplejning:  2700 kr.
TILMELDING
På linket herunder. Tilmeldingsfrist:  14/8

Kursusprogram