Har du en god idé til et projekt?

Søg om støtte til projekt-idéer og seed-money.


 

NCUM støtter initiativer til projekter om undervisning og læring af matematik i uddannelsessystemet fra dagtilbud til videregående uddannelser. Det kan fx være et udviklingsprojekt, hvor et lærerteam udforsker, hvordan programmering kan bruges i undervisningen til at understøtte elevernes matematiklæring. Eller det kan være et udviklingsprojekt, hvor der tilknyttes følgeforskning, så projektet følges og analyseres systematisk af matematikdidaktiske forskere.

NCUM kan støtte:

 • at finde samarbejdspartnere til projekter i dagtilbud, grundskole, gymnasier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter
 • at sparre ift. selve ansøgningsskrivning
 • at finansiere timer til udarbejdelse af en ansøgning – såkaldt seed-money

NCUM kan ikke økonomisk støtte gennemførelse af projekter.

Sådan søger du:

Du hører fra os, når vi har læst og drøftet din idé. Det er vigtigt, at beskrivelsen bliver så konkret som muligt. Det kræver, at du har tænkt din projekt-idé grundigt igennem og drøftet den med kollegaer eller andre aktører med interesse i matematikundervisning og læring.     

 

Indkomne ansøgninger behandles løbende og der må forventes op til en måneds behandlingstid.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektets titel.
 • Projektets formål.
 • Begrundelse og motivering af projektet.
 • Spørgsmål som søges besvaret med projektet.
 • Projektskitse.
 • Forventede resultater.
 • Idéer til fonde.
 • Mål med ansøgningen.