Videoer og webinarer

Se video fra NCUM konferencer og aktiviteter i matematikundervisningen


Videoer

Webinarer

Workshop på konference om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

NCUMs ekspertgruppemedlem om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Pædagog om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Matematikvejleder om matematisk opmærksomed i dagtilbud

Faglig konsulent om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Pædagogisk konsulent om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Dagtilbudsleder om matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Matematikprofessor Paul Drijvers

Lyt med, når den anerkendte matematikprofessor Paul Drijvers fortæller om udviklingen inden for matematikfaget gennem de sidste tre årtier. Og hvor peger udviklingen her? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? 

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

På NCUMs konference for dagtilbud var der både oplæg, workshops og tid til diskussion i plenum om, hvad matematisk opmærksomhed er. Se med her.

Paneldebat NCUMs årskonference 2022

På NCUMs årskonference 2022 om bedre sammenhæng og overgange i matematikundervisningen i det danske uddannelsessystem sluttede dagen af med opsummering af de fund, som dagens workshops havde givet. Se med i videoen ovenfor. 

Elevudbytte af lektionsstudier

Det er ikke kun lærere, der kan lære indbyrdes af lektionsstudier. Det kan elever i høj grad også. Professor Carl Windsløv Fra Københavns Universitet fortæller her om det dobbelt læringsudbytte, som lektionsstudier kan give elever og lærere.

Hvordan sættes lektionsstudier i gang?

Hvis man vil som matematikvejleder og lærer gerne vil udvikle sin undervisning, er lektionsstudier et godt bud på metodik, der kan flytte både lærere og elever. Men lektionsstudier kræver overvejelser, teamsamarbejde, tid og skemaplanlægning.   

Lærererfaringer med lektionsstudier

Bliv klogere på udbytte, indhold, fællesgørelse af refleksioner og meget mere, når to matematiklærere og vejledere fra Hummeltoftskolen i Virum fortæller om erfaringer med at praktisere undervisningsformen. 

Lærerviden er en kompleks størrelse, som forskningsmæssigt er interessant at studere. Det gælder også lektionsstudier, som både i matematikundervisningen og i sig selv tilbyder nye vinkler at anskue tilegnelse af viden på.

Lektionsstudie

Følg med i, hvordan der arbejdes med lektionsstudier i praksis. Matematikvejleder og lærer Klavs Voigt Pedersen arbejder med en skoleklasse.

Lektionsstudier i praksis

Bliv klogere på, hvordan lektionsstudier foregår. Her besøger vi et gymnasie, hvor lærerne afprøver undervisningsmetoden.

NCUMs årskonference 2021

Temaet for NCUMs årkonference 2021 var 'Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens praksis og matematikdidaktisk forskning’. 

Undersøgende matematikundervisning

Kaj Østergaard, lektor, ph.d. VIA  læreruddannelsesn i Århus fortæller om undersøgende matematik undervisning

Elev om undersøgende matematikundervisning

Signe fortæller om, hvordan det er at arbejde med undersøgende matematikundervisning

Sandwich-modellen i praksis

Se hvordan eleverne ad forskellig vej finder frem til løsningen på et problem, der involverer brøkregning.

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

I videoen får du ideer til, hvordan du kan højne børns opmærksomhed på matematik gennem forskellige aktiviteter som at tegne, skære frugt, dække bord og meget mere.

Trekanter, firkanter, femkanter

I video følger vi Eystein, som skærer forskellige former ud og tæller, hvor mange kanter figurerne får.   

Mønstre

Har et solsikkehoved et mønster? I videoen ser vi et barn i børnehaven, som bliver optaget af et solsikkehoved. Få ideer til at sætte fokus på matematik i dagtilbud. 

Matematisk opmærksomhed i børnehaven

Martin Carlsen, professor for Institut for matematiske fag, UIA har siden 2008 forsket i matematisk opmærksomhed. Et område i vækst pga. de nye læreplaner på dagtilbudsområdet.

Teknologi og matematikundervisning

Koeno Gravemeijer, professor v. Eidhoven University of Technologi fortæller om teknologiens indflydelse på matematikundervisningen.

Brøker og undervisningskompleksitet

Pernille Ladegaard Petersen, lektor, ph.d. VIA, gør os klogere på kompleksiteten forbundet med undervisning i brøker.

Tænkende klasselokaler

Peter Liljedahl, professor SFU beskriver, hvordan det er muligt at skabe tænkende klasselokaler, der udvikler elevers matematikforståelse.